top of page

KHÁM TẠI 15 ÔNG ÍCH ĐƯỜNG

  • 10 minutes
  • Ông Ích Đường

Service Description

Khám / nội soi


Cancellation Policy

Để hủy hẹn hoặc hẹn lại giờ khác, xin liên hệ với chúng tôi ít nhất 1 tiếng trước khi phòng khám mở cửa


Contact Details

  • 15 Ông Ích Đường, Khuêõ Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Vietnam

    + 84 901975975

    quang356@gmail.com


bottom of page